JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.

Thai SME Research

เปิดโลกธุรกิจ SMEs

การสร้าง วัฒนธรรมองค์กร สำหรับ SMEs การสร้าง วัฒนธรรมองค์กร สำหรับ SMEs
เคยสังเกตุหรือไม่ ว่าทำไมบางองค์กร พนักงานดู Active ในการทำงาน บางองค์กร พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ หรือแม้แต่บางองค์กร มีแต่พนักงานขี้เกียจ คิดลบ เอาเปรียบ เห็นแก่ตัว ผมมีโอกาสได้ทำงานกับหลายๆองค์กร และพูดคุยกับเพื่อนๆ ได้เห็นถึงพลังของวัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) ว่าส่งผลต่อทัศนคติ แรงจูงใจ และประสิทธิภาพในการทำงานมากขนาดไหน บางครั้งเล่าตัวอย่างดีดี อาจไม่เห็นภาพขอยกตัวอย่างองค์กรหนึ่ง ครั้งแรกที่ได้พูดคุยงานด้วย ก็รับรู้ถึงความเอาเปรียบเอาแต่ได้... การสร้าง วัฒนธรรมองค์กร สำหรับ SMEs

เคยสังเกตุหรือไม่ ว่าทำไมบางองค์กร พนักงานดู Active ในการทำงาน บางองค์กร พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ หรือแม้แต่บางองค์กร มีแต่พนักงานขี้เกียจ คิดลบ เอาเปรียบ เห็นแก่ตัว ผมมีโอกาสได้ทำงานกับหลายๆองค์กร และพูดคุยกับเพื่อนๆ ได้เห็นถึงพลังของวัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) ว่าส่งผลต่อทัศนคติ แรงจูงใจ และประสิทธิภาพในการทำงานมากขนาดไหน

บางครั้งเล่าตัวอย่างดีดี อาจไม่เห็นภาพขอยกตัวอย่างองค์กรหนึ่ง ครั้งแรกที่ได้พูดคุยงานด้วย ก็รับรู้ถึงความเอาเปรียบเอาแต่ได้ ซึ่งผมคิดว่าเป็นเฉพาะบุคคล แต่พอได้พบหลายๆท่าน ก็พบว่าเป็นแบบนี้กันหมด พอสืบเสาะไป ก็พบว่าเหตุผลที่ทำให้เป็นแบบนี้ เพราะผู้นำขององค์กรนี้เป็นแบบนี้นั่นเอง

ดังนั้นลองนึกถึงองค์กรที่ดี ก็พบว่าผู้นำขององค์กรนั้น รวมถึง Organization Culture กำหนดให้พนักงานเป็นแบบที่ต้องการให้เป็น มีผลตั้งแต่การคัดสรรบุคคลากร (Recruitment) การสร้างบรรยากาศในการทำงาน (Environment) การฝึกและอบรม (Training) รวมถึงการกำหนดเป้าหมายในการทำงาน

ขอยกตัวอย่าง Facebook องค์กรที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ บริการอาหารมากมาย ซักรีด พื้นที่ในการทำงานมากมาย เน้นการทำงานเป็นทีม มีการพูดคุยปรึกษางานกันมากขึ้น ออฟฟิตมีการดีไซน์ที่สวยงาม น่าทำงาน แต่ทั้งหมดไม่ได้เกิดจากการออกแบบออฟฟิต หรือการให้สิ่งต่างๆมากมาย แต่เป็นเพราะการวาง Organization Culture นั่นเองที่ต้องการให้องค์กรมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆได้ตลอดเวลา ทำให้การบริหารองค์กร การคัดเลือกพนักงาน เป้าหมายในการทำงาน เป็นไปตามที่กำหนดไว้ อ่านตัวอย่างของวัฒนธรรมองค์กรที่น่าสนใจได้ ที่นี่

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) ส่งผลต่อแนวความคิด แผนที่จะทำ วิธีการทำงาน รวมถึงสิ่งที่เป็นการยอมรับของคนในองค์กร เช่น เชิดชูคนทำงานเก่ง เชิดชูคนขยัน หรือแม้แต่เชิดชูคนเส้นใหญ่ (แบบที่เราเคยเห็นกันในสังคม) ดังนั้น สำหรับ SMEs ที่ต้องการกำหนด วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) DR.DAVID G. JAVITCH ได้กำหนดองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

1. ความเชื่อ และ ประสบการณ์ เป็นตัวกำหนดหลักของ วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) เนื่องจากผู้ประกอบการ SMEs หรือผู้นำ ล้วนนำความเชื่อและประสบการณ์ของตนเอง มาเป็นตัวกำหนดแนวทางของบริษัท เช่น เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่สู้ชีวิตมาก่อน ก็ต้องการให้พนักงานขยัน อดทน แต่ถ้าผู้ประกอบการเป็นคนรุ่นใหม่ อาจจะต้องการพนักงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมาต่างกัน อย่างไรก็ตาม ไม่ควรจะนำประสบการณ์ของตนเองมากำหนด Organization Culture เพียงอย่างเดียว ต้องประกอบการ Branding และ Positioning ของบริษัทด้วย

2. เป้าหมายขององค์กร มีผลอย่างมากที่จะกำหนดทิศทางของ วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) เช่น เป้าหมายขององค์กร คือ เป็นที่ 1 ของประเทศ วัฒนธรรมองค์กรจะเต็มไปด้วย Passion การทำงานที่ Active หรือถ้าเป้าหมายขององค์กร เป็นผลิตสินค้าหรือบริการที่ดีที่สุด วัฒนธรรมองค์กรอาจจะเน้นไปที่การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆตลอดเวลา

3. สัญลักษณ์หรือสิ่งที่แสดงออกต่างๆ เช่น โลโก้ ป้าย หรือการออกแบบออฟฟิต และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เป็นสิ่งที่จะกำหนดการทำงาน ทัศนคติ รวมถึงวิธีการคิดต่างๆให้สอดคล้องกัน การออกแบบโลโก้หรือออฟฟิตที่ทันสมัย หรือ High Technology หรือหรูหรา ล้วนมีผลต่อการทำงานอย่างชัดเจน

ไม่ว่าจะกำหนด วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) เป็นอย่างไร สิ่งสำคัญที่สุด คือการพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ไม่เอาเปรียบทั้งผู้ร่วมงานและผู้บริโภค ควรจะเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ SMEs ควรสร้างเป็นบรรทัดฐานในสังคม

ทาง SME Research ได้เพิ่มช่องทางอัพเดตทาง Line ที่ ID: @smeresearch หรือกดเพิ่มเพื่อนได้ที่นี่ครับ

เพิ่มเพื่อน

#smeresearch #sme #business #AEC #วิจัย #วิจัยตลาด

Source: SME Research by MRSG Co.,Ltd.

Image credit: The Stock

Comments

comments