JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.

Thai SME Research

เปิดโลกธุรกิจ SMEs

การสร้าง วัฒนธรรมองค์กร สำหรับ SMEs
เคยสังเกตุหรือไม่ ว่าทำไมบางองค์กร พนักงานดู Active ในการทำงาน บางองค์กร พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ หรือแม้แต่บางองค์กร มีแต่พนักงานขี้เกียจ คิดลบ เอาเปรียบ เห็นแก่ตัว ผมมีโอกาสได้ทำงานกับหลายๆองค์กร และพูดคุยกับเพื่อนๆ ได้เห็นถึงพลังของวัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) ว่าส่งผลต่อทัศนคติ แรงจูงใจ และประสิทธิภาพในการทำงานมากขนาดไหน บางครั้งเล่าตัวอย่างดีดี อาจไม่เห็นภาพขอยกตัวอย่างองค์กรหนึ่ง ครั้งแรกที่ได้พูดคุยงานด้วย ก็รับรู้ถึงความเอาเปรียบเอาแต่ได้ ซึ่งผมคิดว่าเป็นเฉพาะบุคคล แต่พอได้พบหลายๆท่าน ก็พบว่าเป็นแบบนี้กันหมด พอสืบเสาะไป ก็พบว่าเหตุผลที่ทำให้เป็นแบบนี้ เพราะผู้นำขององค์กรนี้เป็นแบบนี้นั่นเอง ดังนั้นลองนึกถึงองค์กรที่ดี ก็พบว่าผู้นำขององค์กรนั้น รวมถึง Organization Culture กำหนดให้พนักงานเป็นแบบที่ต้องการให้เป็น มีผลตั้งแต่การคัดสรรบุคคลากร (Recruitment) การสร้างบรรยากาศในการทำงาน (Environment) การฝึกและอบรม (Training) รวมถึงการกำหนดเป้าหมายในการทำงาน ขอยกตัวอย่าง Facebook องค์กรที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ บริการอาหารมากมาย ซักรีด พื้นที่ในการทำงานมากมาย... Read more