JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.

Thai SME Research

เปิดโลกธุรกิจ SMEs

ทำอย่างไรให้ ไอเดียธุรกิจ คือฝันที่เป็นจริง
เคยบ้างไหมที่เรานึก ไอเดียธุรกิจ เจ๋งๆในการทำธุรกิจออกมา นั่งอมยิ้ม หรือเล่าให้คนสนิทฟังด้วยความภูมิใจในไอเดียของตัวเอง แล้วเราก็อยากทำธุรกิจนั้นทันที ซึ่งการที่เราคิดไอเดียดีดีออกมาได้ เป็นสิ่งที่ดีและเป็นจุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะธุรกิจ เอสเอ็มอี (SMEs) หรือธุรกิจขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม ต้องไม่ลืมว่าไอเดียที่เราว่าเจ๋งนั้น คนอื่นๆคิดว่าอย่างไร เป็นที่ต้องการหรือไม่ บทความนี้จะแนะนำ ทำอย่างไรให้ ไอเดียธุรกิจ คือฝันที่เป็นจริง 1. คิดถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก เมื่อเรามีไอเดียธุรกิจ ก่อนจะลงทุนหรือลงมือทำ ควรจะตรวจสอบความต้องการของลูกค้าก่อน ว่าไอเดียธุรกิจนั้น ถ้าเป็นสินค้าหรือบริการแล้ว เป็นสิ่งจำเป็นที่ลูกค้าหรือไม่ เป็นที่ต้องการหรือไม่ ด้วยการทำวิจัยตลาด นำไอเดียธุรกิจนั้น มาสอบถามกับกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group) การสัมภาษณ์รายบุคคล (Individual Interview) เพื่อให้เราเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าได้ว่า ลูกค้ามีความต้องการอย่างไร ไอเดียธุรกิจนั้นตรงกับความต้องการหรือไม่ เราจะได้ปรับไอเดียธุรกิจ ให้ตรงกับความต้องการของตลาดได้ และถ้ายังไม่มีความต้องการของตลาด วิจัยตลาด จะช่วยให้เราสามารถวางแผนสร้างความต้องการของตลาดได้ อย่าลืมว่าวิจัยตลาดมีประโยชน์สำหรับธุรกิจมาก สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ ประโยชน์ของการวิจัยตลาด (Market Research) 2. ตอบโจทย์ของลูกค้าหรือไม่ หลายๆไอเดียธุรกิจ... Read more
Customer Centric
อย่างที่กล่าวมาในบทความก่อนๆ สิ่งสำคัญของการธุรกิจ SMEs คือ การเข้าใจลูกค้า และรู้ถึงความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด เพื่อที่จะนำมาพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการวางแผนกิจกรรมทางการตลาด เช่น สื่อโฆษณา หรือ โปรโมชั่น การคุยกับลูกค้า เป็นแนวความคิดทางการตลาด เรียกว่า กลยุทธ์เอาลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ​โดยเน้นการเรียนรู้และเข้าใจลูกค้า ทั้งพฤติกรรม ความต้องการ และการจับจ่ายใช้สอยของลูกค้า เพื่อที่จะพัฒนาพัฒนาสินค้าและบริการ และวางแผนกิจกรรมทางการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นการคุยกับลูกค้า วิธีที่ง่ายที่สุด คือ พูดคุยกับลูกค้าด้วยตัวเองให้บ่อยที่สุด เพื่อที่จะได้รับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าหลายๆคน อย่างไรก็ตามทางผู้ประกอบการอาจจะทำได้ทั้งจากการสังเกตุ (Observation) และการสัมภาษณ์แบบต่างๆ เช่น Survey, Focus Group, Depth interview ซึ่งสามารถให้ทางบริษัทวิจัยตลาดเป็นผู้ออกแบบการวิจัย เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ผลการวิจัย เพื่อที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด //รู้ก่อนแก้ก่อน #smeresearch #sme #business #AEC #วิจัย #วิจัยตลาด Source: SME Research by MRSG Co.,Ltd. Read more
Branding Research
การสร้างตราสินค้านั้น เป็นสิ่งนี่ผู้ประกอบการและนักการตลาดส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อยอดขายโดยตรง อย่างไรก็ตามเมื่อมีการสร้างตราสินค้าตามที่กำหนดขึ้นมาแล้ว ผู้ประกอบการและนักการตลาดจะเข้าใจว่ากลุ่มเป้าหมายนั้นคิดและรู้สึกต่อตราสินค้าตามที่ตนเองวางไว้ ซึ่งไม่เสมอไป เนื่องจากลูกค้าอาจจะรับรู้และคิดต่างจากที่วางไว้ ดังนั้นจึงต้องมีการทำ Branding research เพื่อทั้งตรวจสอบการรับรู้ของตราสินค้า (Brand awareness) ภาพลักษณ์ของตราสินค้า (Brand image) อัตลักษณ์ของตราสินค้า (Brand identity) และอื่นๆ เพื่อที่จะนำมาปรับปรุงแผนการตลาด และ สร้าง Branding strategy ให้ถูกต้องและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่วางไว้ เพื่อสร้างยอดขายและผลกำไรของธุรกิจ ดังนั้นต้องไม่ลืมว่า ตราสินค้า คือสิ่งที่ผู้คนพูดถึงคุณในเวลาที่คุณไม่อยู่ //การทำวิจัยตลาดจะช่วยให้คุณเข้าถึงและรับรู้สิ่งที่ลูกค้าพูดถึง รู้สึก นึกคิดต่อตราสินค้านั่นเอง #smeresearch #sme #business #AEC #วิจัย #วิจัยตลาด Source: SME Research by MRSG Co.,Ltd. Read more
Primary data และ Secondary data
สำหรับการทำวิจัย นั้นสามารถแบ่งออกเป็น Primary data และ Secondary data โดย Primary data คือข้อมูลที่มาจากการวิจัยที่ทำขึ้นใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง ส่วน Secondary data คือขัอมูลที่มาจากการวิจัยที่ทำมาแล้ว อาจจะเป็นข้อมูลภายในหรือภายนอกบริษัทก็ได้ สำหรับธุรกิจ SMEs ในเบื้องต้นอาจจะหาข้อมูลวิจัยเป็น Secondary data เพื่อนำมาเทียบเคียงและแก้ปัญหาในเบื้องต้นได้ เช่น ผู้ประกอบการ SMEs ต้องการทำวิจัยเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ (Packaging) สามารถหาข้อมูลงานวิจัยจากอินเตอร์เน็ตเพื่อนำมาพัฒนาบรรจุภัณฑ์ได้ เมื่อได้บรรจุภัณฑ์ต้นแบบแล้ว ก็สามารถนำมาทำวิจัยที่มีวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง (Primary data) ได้ เช่น การทำวิจัยแบบ Questionnaire Survey //รู้ก่อนแก้ก่อน SME Research by MRSG #smeresearch #sme #business #AEC #วิจัย #วิจัยตลาด Source: SME Research by MRSG Co.,Ltd. Read more