JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.

Thai SME Research

เปิดโลกธุรกิจ SMEs

HRM
เหตุผลที่ควรเลือกจ้างพนักงานจาก ทัศนคติ (Attitude)
ในองค์กรหรือบริษัทต่างๆ ประกอบด้วยคนมากมาย ต่างนิสัย ต่างคุณสมบัติ ต่างการแสดงออก และต่างความรู้ความสามารถ เป็นที่ถกเถียงกันมานานว่า เราควรเลือกจ้างพนักงานจากอะไร ความรู้ความสามารถ? ปริญญา? มหาวิทยาลัย? ลักษณะส่วนตัว? หรือ ทัศนคติ? มีผลการวิจัยแสดงว่า ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional intelligence) มีผลต่อความเป็นผู้นำและองค์กร กล่าวคือ ถ้าขาดความฉลาดทางอารมณ์ ก็ส่งผลต่อความล้มเหลวในการบริหาร แล้วถ้าเป็นพนักงานล่ะ ทัศนคติ (Attitude) ส่งผลต่อการทำงานได้อย่างไร บทความนี้จะกล่าวถึง เหตุผลที่ควรเลือกจ้างพนักงานจาก ทัศนคติ (Attitude) 1. พวกเขาจะไม่สนใจเสียงรอบข้างและช่วยให้คนอื่นๆสนใจในงานมากขึ้น ลองนึกดูดีๆ ถ้าทุกวันในบริษัทมีแต่การเม้าท์กัน นินทากัน ที่เกิดจากคนที่มีทัศนคติในทางลบทั้งนั้น คนที่ชอบก็จะไม่สนใจงาน มัวแต่ร่วมวงนินทา ส่วนคนที่ไม่ชอบ ก็จะประสาทเสียกับพฤติกรรมเหล่านี้ อย่าลืมว่าพฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานและบรรยากาศที่ไม่ดีในริษัท แต่ถ้าพนักงานมีทัศนคติที่ดี ก็จะไม่ได้สนใจเสียงต่างๆเหล่านี้ เรียกว่าไม่ได้รู้เรื่องด้วยซ้ำ จะปฎิเสธการร่วมวงนินทา และช่วยทำให้บรรยากาศดีขึ้น ผมมักจะเรียกคนเหล่านี้ว่า “ตัวเปลี่ยนเกมส์” บ่อยครั้งคนเหล่านี้ช่วยเปลี่ยนบรรยากาศมาคุเป็นบรรยากาศที่ผ่อนคลายมากขึ้น เช่นการเปลี่ยนความสนใจไปเรื่องอื่นๆ ชวนกันเที่ยว... Read more
10 กฎเหล็กใน การเจรจาต่อรองเงินเดือน
ในโลกของธุรกิจ การเจรจาเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เป็นต่อหรือมีแต้มเหนือคนอื่น ดังนั้นการ การเจรจาต่อรองเงินเดือน ต้องมีการฝึกฝนและเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี บทความนี้เสนอ 10 กฎเหล็กใน การเจรจาต่อรองเงินเดือน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้สมัครงาน และ ผู้ประกอบการ SMEs สามารถนำไปปรับใช้ในการเจรจาต่อรองได้ 1. อย่ายอมรับข้อเสนอเงินเดือนแรกที่บริษัทเสนอมาในการเจรจาต่อรองเงินเดือน 2. อย่าเปิดจำนวนเงินเดือนที่ต้องการก่อน ให้ทางบริษัทบอกช่วงเงินเดือนก่อน (ผมว่าพลาดกันประจำ T_T เพราะเป็นคำถามแรกๆที่โดนถามเลย) 3. จำไว้ว่าเราสามารถต่อรองอย่างอื่นมากกว่าเงินเดือนได้ในการเจรจาต่อรองเงินเดือน เช่น โบนัส หุ้น วันลา หรืออื่นๆที่สำคัญต่อเรา 4. พูดคุยกับคนรับสมัครงาน ส่วนมากคนรับสมัครงานเป็นมิตรกับเรา แต่ก็มีข้อจำกัดเรื่องงบอยู่เหมือนกัน เค้าจะเพิ่มงบประมาณได้ถ้าเค้าต้องการคุณจริงๆ ดังนั้นต้องแสดงข้อมูลต่างๆให้เห็นว่าทำไมคุณถึงต้องได้ค่าจ้างที่แตกต่างจากคนอื่น 5. จงฝึกการสนทนาที่ต้องใช้ใน การเจรจาต่อรองเงินเดือน เชื่อเถอะว่าการต่อรองไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ถ้าฝึกมาดีแล้ว…ผ่านฉลุยแน่นอน (ถ้าไม่ฝึกมานะ ผมว่ามีตอบคำถามผิดๆถูกๆ โดนต้อนจนต้องยอมเลยล่ะ) 6. เตรียมข้อเสนอที่ใช้ในการตอบกลับให้ดี ควรคิดและวางแผนว่าถ้าทางบริษัทเสนอมาแบบนี้ เราควรต่อรองอย่างไร ตอบอย่างไร และเสนอกลับอย่างไร 7. คุณสามารถกำหนดเวลาในการต่อรอง เช่น พูดว่าคุณพบงานในฝันแล้ว... Read more