JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.

Thai SME Research

เปิดโลกธุรกิจ SMEs

7 สิ่งที่ควรทำในการเริ่มต้นทำธุรกิจ
บทความนี้จะมาแนะนำ 7 สิ่งที่ควรทำในการเริ่มต้นทำธุรกิจ ที่เป็นเรื่องง่ายๆที่บางครั้งเรามองข้ามไป เพื่อให้การบริหารธุรกิจ SMEs เป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ ลองมาวิเคราะห์ดูกันว่า เราควรแก้ไขส่วนใดบ้าง ควรแยกเงินส่วนตัวออกจากเงินบริษัท – ผู้ประกอบการ SMEs หลายท่าน ใช้เงินส่วนตัวและเงินในการทำธุรกิจก้อนเดียวกัน ด้วยทั้งความสะดวกสบายและรู้สึกว่าเป็นเงินของเราเอง ทำมาก็ต้องใช้……ใช่แล้วทำงานมาเพื่อให้มีเงินใช้ แต่ สิ่งที่ควรทำในการเริ่มต้นทำธุรกิจ คือ แยกเงินส่วนตัวออกจากเงินบริษัท แล้วให้เป็นเงินเดือนแทน ต้องการเท่าไหร่ก็ให้จ่ายเป็นเงินเดือน จะทำให้สามารถทำบัญชีบริษัทได้ง่ายขึ้น และจัดการการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรตั้งเป้าหมายของบริษัทให้ชัดเจน – ธุรกิจ SMEs ควรตั้งเป้าหมายของบริษัทหรือธุรกิจให้ชัดเจน และเป้าหมายต้องสามารถวัดผลได้ โดยอาจจะกำหนดเป็นตัวเลข หรือ เป็นเปอร์เซ็นก็ได้ อาจจะตั้งเป็นเป้าหมายปี 2015 เป็นเรื่องยอดขายเพิ่มขึ้นกี่ % หรือจะเป็นเรื่องกำไรเพิ่มขึ้นกี่ % หรือจะเป็นเรื่องลดรายจ่ายกี่ % ซึ่งการกำหนดเป้าหมายจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการตลาดเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรจัดตารางเวลาทำงาน – ข้อนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่เพิ่งออกจากงานประจำมาทำธุรกิจ บางท่านอาจจะต้องการผ่อนคลายจะการทำงานประจำที่ต้องทำงานตามเวลา อยากเริ่มงานสายๆ อยากพักเมื่อไหร่ก็พัก แต่ สิ่งที่ควรทำในการเริ่มต้นทำธุรกิจ คือ ควรจะจัดตารางเวลาทำงานต่อวันให้เหมาะสมกับกับธุรกิจ ควรลดความเป็นเจ้านายลง... Read more