JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.

Thai SME Research

เปิดโลกธุรกิจ SMEs

Design Thinking ออกแบบความคิด ชีวิตเปลี่ยน
ผมได้ยินคำว่า Design Thinking มาหลายปีแล้ว เพิ่งมีโอกาสได้ไปเรียน Design Thinking Course มา แล้วรู้สึกว่าดีมากครับ ยิ่งถ้าเข้าใจแล้วนำไปใช้ในการทำงาน หรือ ทำธุรกิจ ด้วยแล้ว น่าจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งเรื่องนวัตกรรม (Innovation) หรือ การทำให้ลูกค้าพึงพอใจในสินค้าและบริการมากที่สุด และเป้าหมายที่สำคัญที่สุด ก็คือได้ยอดขายที่เพิ่มขึ้น บทความนี้จะมาสรุปให้อ่านกันครับ “ตามที่เข้าใจ Design Thinking เป็นกระบวนการคิดให้เป็นระบบเพื่อให้สร้างไอเดียและทดลองทำ โดยเน้นการเข้าใจลูกค้ามากที่สุดนั่นเอง เป็น Extremely User-Centric เราจะแก้ปัญหาหรือสร้างนวัตกรรมเพื่อมาตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า” จากโมเดลของทาง Stanford จะมี 5 กระบวนการ ได้แก่ Empathize, Define, Ideate, Prototype, และ Test โดยสามารถสรุปให้เข้าใจง่ายๆ ดังนี้ 1. Empathize หรือ การเข้าใจลูกค้า... Read more
Thailand Innovation and Design Expo 2016
Thailand Innovation and Design Expo 2016 งานแสดงผลงานด้านนวัตกรรมและการออกแบบที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของโลก สินค้าเกษตร ยานยนต์ แฟชั่น งานออกแบบ และกลุ่มอุตสาหกรรมและ อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต้องใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม อีกทั้งยังตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ มีภูมิศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับหลายประเทศในอาเซียน การสร้างมูลค่าให้กับสินค้าด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นแนวคิดสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เล็งเห็นถึง ศักยภาพในการยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการสร้างมูลค่าด้วยนวัตกรรมและงานออกแบบ ของอาเซียน จึงเป็นที่มาของการจัดงาน Thailand Innovation and Design Expo 2016 หรือ T.I.D.E. 2016 ขึ้นมา ระหว่าง วันที่ 15 – 18 กันยายน 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายในงานจะมีการจัดแสดงผลงานการประดิษฐ์คิดค้น ด้านนวัตกรรมและงานออกแบบและ กิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เป็นเวทีให้กับ นักออกแบบ นักคิด นักประดิษฐ์ และ... Read more
การสร้าง Innovation…ไม่ใช่เรื่องยาก!
ถ้าพูดถึงเรื่องสินค้าและบริการ การที่บริษัทสามารถพัฒนาสินค้าและบริการออกเป็น Innovation ได้ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบในการทำธุรกิจเลย (Competitive Advantage) เนื่องจากว่าถ้าสินค้าหรือบริการเหมือนกัน ไม่ต่างกัน นั่นหมายความว่าการแข่งขันจะเน้นในเรื่อง โฆษณา โปรโมชั่นต่างๆ ราคา ในท้ายที่สุด บริษัทที่สายป่านยาวกว่าก็จะสามารถทนต่อสภาพการแข่งขันที่รุนแรงได้มากกว่า ดังนั้นบริษัทส่วนใหญ่ถึงได้ลงทุนในการพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจัยสินค้าและบริการ และการวิจัยตลาด ผมได้อ่านบทความจาก Harvard Business Review ได้แนะนำขั้นตอนในการสร้าง Innovation ได้แก่ 1. Generate insights ในส่วนนี้ เราสามารถใช้การตั้งคำถาม การสังเกตุ หรือแม้แต่เครือข่ายรอบๆตัวของเราในการค้นหาหรือทำความเข้าใจกับสินค้าหรือบริการนั้น การตั้งคำถาม (Questioning) และการสังเกตุ (Observational) เป็นนิสัยที่สำคัญของบุคคลที่ประสบความสำเร็จทั้งนั้น การตั้งคำถามเราสามารถใช้กับสินค้าหรือบริการที่มีอยู่ได้ การตั้งคำถามเจาะไปเรื่อยๆ อาจจะทำให้เราสามารถค้นพบไอเดียใหม่ๆในการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆได้ 2. Identify an important problem หลังจากที่เราได้ตั้งคำถามต่างๆ หรือทำการสังเกตุ สำรวจตลาดต่างๆ เราจะค้นพบว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ตอบไม่ได้ เช่น... Read more