JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.

Thai SME Research

เปิดโลกธุรกิจ SMEs

8 สิ่งสำคัญใน การคัดเลือกผู้สมัครงาน
การคัดเลือกผู้สมัครงาน มาทำงานกับบริษัทเรา เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า เป็นปัจจัยสำคัญในการทำธุรกิจเอสเอ็มอี (SMEs) เนื่องจาก ธุรกิจเอสเอ็มอี มีงบประมาณการลงทุนที่น้อย จำนวนพนักงานไม่มาก และความยืดหยุ่นในการทำธุรกิจไม่มากเท่าที่ควร ดังนั้น การคัดเลือกพนักงานทำงานกับองค์กร ต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆให้ถี่ถ้วน แล้วเราจะคัดเลือกผู้สมัครงานได้อย่างไร กับบทความแนะนำ 8 สิ่งสำคัญใน การคัดเลือกผู้สมัครงาน มีงานวิจัยจาก Express Employment Professionals ทำ Survey กับแฟรนไชส์ทั้งหมด 700 แห่งในอเมริกา แคนาดา และอเมริกาใต้ พบว่า ทัศนคติ คือ สิ่งที่สำคัญที่สุดใน การคัดเลือกผู้สมัครงาน ซึ่งตรงกับบทความก่อนหน้านี้ เหตุผลที่ควรเลือกจ้างพนักงานจาก ทัศนคติ (Attitude) โดยจากการจัดอันดับความสำคัญ จากมากที่สุด ไปน้อยที่สุด ได้แก่ 1. ทัศนคติ 2. ความซื่อสัตย์ต่อองค์กร 3. ประวัติการทำงานที่น่าเชื่อถือ 4. เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร 5. ความสามารถเฉพาะทาง 6. ประสบการณ์ทำงาน... Read more
4 คำถามที่ต้องมีใน การสัมภาษณ์งาน
สำหรับธุรกิจ ไม่ว่าจะขนาดใหญ่หรือเล็กหรือ เอสเอ็มอี (SMEs) เราคงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าพนักงานนั้น เป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่จะสามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้เจริญเติบโตได้ ดังนั้น วันนี้จึงขอเสนอ 4 คำถามที่ต้องมีใน การสัมภาษณ์งาน ระหว่าง ผู้สมัครงาน และ เจ้าของกิจการ ซึ่งในทางกลับกัน คือ 4 สิ่ง ที่ผู้สมัครงานควรเตรียมคำตอบไว้เมื่อถูกถาม บทความนี้ เป็นประโยชน์ต่อทั้ง ผู้ประกอบการเอง และ ผู้สมัครงาน เพื่อให้การสัมภาษณ์งาน และคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมกับงานมากที่สุด 1. ทำไมถึงสนใจในการทำงานที่บริษัทนี้ ใน การสัมภาษณ์งาน คำถามนี้จะทำให้เราทราบได้ว่า ผู้สมัครได้ทำการบ้านเกี่ยวกับบริษัทมามากน้อยแค่ไหน เจ้าของกิจการควรเลือกผู้สมัครที่มีความรู้เกี่ยวกับบริษัทบ้าง เพราะอย่างน้อย ก็แสดงให้เห็นถึงความสนใจ ใส่ใจ ไม่ใช่แค่การหว่านใบสมัครเพื่อแค่จะได้มีงานทำ 2. คิดว่าทำไมคุณจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ นอกจากจะได้ทราบคุณสมบัติที่ผู้สมัครคิดว่าตัวเองเหมาะสมแล้วใน การสัมภาษณ์งาน คำถามนี้จะช่วยให้เรามองเห็นความมั่นใจของผู้สมัครในการสมัครตำแหน่งดังกล่าว เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ คำถามนี้ ยังช่วยแสดงให้เห็นถึงทัศนคติที่มีต่อการทำงาน ต่อตำแหน่งงาน และ ต่อบริษัทด้วย สามารถอ่านต่อเพิ่มเติมได้ที่ เหตุผลที่ควรเลือกจ้างพนักงานจาก ทัศนคติ... Read more