JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.

Thai SME Research

เปิดโลกธุรกิจ SMEs

การเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs เพื่อรองรับ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
การจัดตั้ง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ถือเป็นการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่สำคัญซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายที่จะ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณประตู การค้าหลักของประเทศเพื่อเชื่อมโยง กระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน โดยปรับปรุงโครงข่ายระบบถนน พัฒนา ระบบ National Single Window (NSW) และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าและ การขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างต่อเนื่องรองรับ การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่ง คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษ (กนพ.) ได้เห็นชอบพื้นที่ที่มีศักยภาพ เหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทยใน 5 พื้นที่ ชายแดน ได้แก่ (1) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (2) อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (3) อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด (4) อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และ (5) อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งในเวลานี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการควรได้มีการปรับตัวเตรียม... Read more
สศอ. ชี้ช่องเก็บเกี่ยวประโยชน์จาก FTA ของอุตสาหกรรมไทย
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ชี้ช่องเก็บเกี่ยวการใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ของอุตสาหกรรมไทย อาทิ สินค้าอุตสาหกรรมกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ เหล็ก เครื่องหนัง ยา ไฟฟ้า เป็นต้น โดยกระตุ้นสินค้าอุตสาหกรรมที่มีการใช้สิทธิไม่ถึง 50% ทั้งภาคนำเข้าและส่งออกให้สูงขึ้น และกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์ในระดับที่สูงอยู่แล้วให้เต็มที่ 100% ทั้งนี้ เพื่อลดต้นทุนสินค้าให้มากยิ่งขึ้น นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ผศอ.) เปิดเผยว่า จากการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ ภาคอุตสาหกรรมไทยมาอย่างต่อเนื่องนั้น สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้ติดตามการใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ที่มีผลบังคับใช้แล้วของไทย จำนวน 11 ฉบับ กับ 15 ประเทศ คือ 1) ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน 2) ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย 3) ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น 4) ความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย ในกลุ่มสินค้าเร่งลดภาษี... Read more
ขับเคลื่อน SMEs ด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital SMEs)
นายอาทิตย์  วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดศักราชการส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยุคใหม่โชว์แนวคิด “ดิจิทัลเอสเอ็มอี (Digital SMEs)” ขานรับนโยบายยุคดิจิทัลอีโคโนมี ผ่าน 5 แผนงาน ได้แก่ 1. ผู้ประกอบการใหม่ด้านดิจิทัล (New Digital Entrepreneur) 2. SMEs อัจฉริยะ (Intelligence SMEs) 3. ดิจิทัลเพื่อวิสาหกิจชุมชน (Digital OTOP) 4. สังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยดิจิตอล (Digital Knowledge Society) และ 5. ที่ปรึกษาธุรกิจโลกไซเบอร์ (Cyber Service Provider) โดยการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลดังกล่าวจะส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้ง (start up) ธุรกิจของผู้ประกอบการดิจิทัลรุ่นใหม่มารองรับระบบเศรษฐกิจดิจิทัลและจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการเดิมทั้งในด้านการบริหารจัดการ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการลดต้นทุนการประกอบการ การทำตลาดให้เข้าถึงผู้บริโภคได้กว้างขึ้นฯลฯ โดยตั้งเป้านำร่อง 5 แผนงานดังกล่าวไปสู่กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศที่มีกว่า 2.76... Read more
บทสรุปค่าย Young Webmaster Camp ครั้งที่ 12
มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้น เมื่อนักศึกษาทั่วประเทศกว่า 1,130 ชีวิต ได้ถูกคัดเลือกจากคณะกรรมการอย่างเข้มข้นจนมีผู้เข้ารอบสัมภาษณ์เพียง 235 คน จนกระทั่งได้มาเป็น 80 คนสุดท้ายที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการ Young Webmaster Camp ครั้งที่ 12 หรือ ค่ายเปลี่ยนชีวิตสู่การเป็นเว็บมาสเตอร์ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8-11 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ค่ายนี้มีอะไรบ้าง? ความรู้ทั่วไปสำหรับเว็บมาสเตอร์ ได้แก่ การบรรยายเรื่องความรู้เบื้องต้นเรื่องเว็บไซต์ โดยคุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยและ Product Development Manager Pantip.com และการบรรยายเรื่องจริยธรรมสำหรับเว็บมาสเตอร์ โดย พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน อดีตนายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย คุณเจริญ ลักษณ์เลิศกุล ผู้บริหารเว็บไซต์และนักการตลาดออนไลน์ และคุณอัครวุฒิ ตำราเรียง ผู้ก่อตั้งบริษัท Open Source... Read more
งานมหกรรมความรู้ ครั้งที่ 3 หัวข้อ “ ไทยม์แมชชีน : เมื่อเทรนด์โลก(ย้อนสู่) ภูมิปัญญาไทย ”
งานมหกรรมความรู้ ครั้งที่ 3 หัวข้อ “ ไทยม์แมชชีน : เมื่อเทรนด์โลก(ย้อนสู่) ภูมิปัญญาไทย ” สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จัดงานมหกรรมความรู้ (Knowledge Festival) ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “ไทยม์แมชชีน : เมื่อเทรนด์โลก(ย้อนสู่) ภูมิปัญญาไทย” เพื่อนำเสนอให้เห็นถึงเทรนด์สำคัญๆของโลกที่กำลังย้อนกลับไปหาวิถีชีวิตดั้งเดิมแบบตะวันออก ซึ่งมีความสอดคล้องกับภูมิปัญญาไทยหลายเรื่องโดยได้คัดสรรองค์ความรู้ที่มีความโดดเด่น พร้อมเชิญสุดยอดนักคิดและผู้ประกอบการที่เปี่ยมล้นไปด้วยประสบการณ์ทั้งชาวไทย และต่างประเทศ มาถ่ายทอดต่อคนไทยตลอดระยะเวลา 3 วัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานรู้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก เกิดแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ มองเห็นโอกาสที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการ รวมทั้งเพิ่มคุณค่าให้กับตนเองและสังคมต่อไปได้ งานมหกรรมความรู้ครั้งนี้ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1. Exhibition นิทรรศการแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับเทรนด์โลกที่เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาไทยในสาขาที่มีโอกาสสร้างคุณค่าเพิ่ม คือ อาหาร สุขภาพ การอยู่อาศัยและงานฝีมือ 2. Experience Symposium 3 การบรรยายที่ให้ทั้งความรู้ และความรู้สึกจากประสบการณ์จริง ได้แก่... Read more
งาน สัมมนาการตลาด เชิงอภิปรายครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยมหิดล
งาน สัมมนาการตลาด เชิงอภิปรายครั้งที่ 17 ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หัวข้อ “Brand Experience เปิดประสบการณ์สร้างธุรกิจบริการให้…WOW !!!!!” ฟรี ในวันพุธที่ 14 มกราคม 2558 เวลา 13.00 – 16.30 น. ชั้น 6 ห้อง 605 อาคารมิว ถนนวิภาวดี ลงทะเบียนได้ที่ http://goo.gl/forms/D7VLmgPjbP Read more