JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.

Thai SME Research

เปิดโลกธุรกิจ SMEs

ขอบคุณชาวไทยที่ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน ออมสินโลก ครั้งที่ 23 อย่างยิ่งใหญ่ ออมสินปรับบทบาทสู่การเป็นธนาคารแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยดิจิทัล ขอบคุณชาวไทยที่ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน ออมสินโลก ครั้งที่ 23 อย่างยิ่งใหญ่ ออมสินปรับบทบาทสู่การเป็นธนาคารแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยดิจิทัล
ธนาคารออมสิน สถาบันทางการเงินของรัฐบาลได้มีโอกาสแสดงศักยภาพทางธุรกิจและการเงิน ในฐานะผู้นำการออมของโลก ด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Savings and Retail Banking Institute ครั้งที่ 23 ขอบคุณชาวไทยที่ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน ออมสินโลก ครั้งที่ 23 อย่างยิ่งใหญ่ ออมสินปรับบทบาทสู่การเป็นธนาคารแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยดิจิทัล

ขอบคุณชาวไทยที่ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน ออมสินโลก ครั้งที่ 23 อย่างยิ่งใหญ่
ออมสินปรับบทบาทสู่การเป็นธนาคารแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยดิจิทัล

SME Research - ออมสินโลก

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของ World Savings and Retail Banking Institute ครั้งที่ 23 (23rd WSBI Annual Meetings 2016) ปิดฉากลงแล้วอย่างยิ่งใหญ่ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้เกียรติร่วมพิธีเปิดการประชุม โดยมี มร.เฮนริซ ฮาซิส ประธานสถาบันธนาคารออมสินโลก คุณประภาศ คงเอียด กรรมการธนาคารออมสิน คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของสมาชิกสถาบันธนาคารออมสินโลกทั่วโลก ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กระทรวงการคลังและหน่วยงานในสังกัด สถาบันการเงิน และหน่วยงานพันธมิตร เข้าร่วมการประชุม

โดยงานนี้ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการออมของไทย เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ในหัวข้อ การธนาคารแห่งศตวรรษที่ 21 (Banking in the 21st Century) เพื่อก้าวให้ทันกับการเข้าสู่ยุคดิจิทัลของธนาคารรายย่อย ด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน รวมถึงตัวแทนธนาคารออมสินจากประเทศต่างๆ กว่า 110 แห่งใน 80 ประเทศทั่วโลก งานประชุม “ออมสินโลก” ในปีนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญสำหรับสมาชิก WSBI และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างเครือข่ายรวมถึงแสดงออกถึงพลวัตของธนาคารรายย่อยที่มีเป้าหมายในการลดช่องว่างทางการเงินระหว่างคนในสังคม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม การช่วยให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินในระบบได้อย่างทั่วถึง ยังเป็นปัจจัยที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (The United Nations Sustainable Development Goals) อีกด้วย

นอกจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปีแล้ว ยังมีงานสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล การพัฒนาบริการของธนาคาร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นภายใต้สภาวการณ์ของโลกในปัจจุบัน โดยวิทยากรจากสถาบันการเงินระดับโลกและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

นาย Heinrich Haasis ประธานสถาบันธนาคาร ออมสินโลก กล่าวว่า ธนาคารรายย่อยไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด เช่น ที่สาขาธนาคารทางออนไลน์ หรือทางอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เป็นพลังขับเคลื่อนการเจริญเติบโตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยธนาคารจะต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นโลกแบบ “Always-on”

ในส่วนของธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นสมาชิกของ WSBI และเป็นธนาคารเพื่อการออมที่มีประวัติยาวนานกว่า 100 ปี ได้ปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล แต่ยังคงมุ่งมั่นในภารกิจเพื่อสังคมไทย “ธนาคารออมสินต้องปรับเปลี่ยนยกระดับให้ทันกับการปฏิวัติไปสู่ยุคดิจิทัล เราเชื่อว่าดิจิทัลเทคโนโลยีจะสามารถช่วยพัฒนาให้มีความทันสมัยทุกที่ ทุกเวลา และเป็นช่องทางในการที่จะให้บริการลูกค้าได้รับความสะดวก รวมถึงประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ” นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าว

ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WSBI ครั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำการยอมรับและความเชื่อมั่นที่มีต่อประเทศไทยในเวทีสากล และทำให้แบรนด์ของธนาคารออมสินก้าวสู่ระดับสากล อีกทั้งยังเป็นการแสดงความพร้อมของธนาคารออมสินในการเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาค

ภายหลังการประชุม เป็นธรรมเนียมของ WSBI ที่จะต้องทำข้อตกลงร่วมกันในปีนี้ที่ประชุมได้ลงนามใน Bangkok Resolution ซึ่งกำหนดเป้าหมายขยายการเข้าถึงประชาชนให้มากขึ้นใน 80 ประเทศทั่วโลก สร้างโอกาสจากเทคโนโลยีใหม่ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมและประชาชนเข้าถึงได้ พร้อมประสานและร่วมมือกับกลุ่มประเทศในอาเซียน (AEC) ส่งเสริมสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Finance) เพราะธนาคารออมสินและธนาคารรายย่อยมีบทบาทสำคัญในกรสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม

ที่ประชุมยังย้ำถึงเป้าหมายของ WSBI ในการเพิ่มลูกค้าใหม่ให้ได้ 1,700 ล้านราย โดยเปิดบัญชีใหม่ 400 ล้านบัญชี ภายในปี 2563 และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการเพิ่มขอบข่ายของการทำธุรกรรมของธนาคารดิจิทัล ดังรายละเอียดใน Resolution of the 23rd WSBI Annual Meetings

ทาง SME Research ได้เพิ่มช่องทางอัพเดตทาง Line ที่ ID: @smeresearch หรือกดเพิ่มเพื่อนได้ที่นี่ครับ

เพิ่มเพื่อน

#smeresearch #sme #business #AEC #วิจัย #วิจัยตลาด

Source: Government Savings Bank

Comments

comments