JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.

Thai SME Research

เปิดโลกธุรกิจ SMEs

เหตุผลที่ควรมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เหตุผลที่ควรมีธุรกิจเป็นของตัวเอง
เหรียญมีสองด้านเสมอ เมื่อเราทำงานเป็นพนักงานประจำ ก็อาจอยากออกมาทำธุรกิจส่วนตัว เมื่อเราออกมาทำธุรกิจส่วนตัว ก็อาจอยากกลับไปทำงานประจำ ทั้งงานประจำ และธุรกิจส่วนตัว ต่างก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป และอยู่ที่ไลฟ์สไตล์ ลักษณะการใช้ชีวิต และการรับความเสี่ยงของแต่ละคน สำหรับใครที่สนใจอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ผมเขียนบทความ เหตุผลที่ควรมีธุรกิจเป็นของตัวเอง มาช่วยให้ตัดสินใจได้ดีขึ้น 1. มีเวลามากขึ้น หมายความว่าเราจะสามารถจัดการเวลาได้มากขึ้น ควบคุมเวลาได้มากขึ้น สามารถกำหนดเวลาทำงาน เวลาพักผ่อนได้ ช่วยให้สามารถควบคุมชีวิตทำงานและชีวิตส่วนตัวได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ถ้าเราให้อิสระกับเวลามากเกินไป... เหตุผลที่ควรมีธุรกิจเป็นของตัวเอง

เหรียญมีสองด้านเสมอ เมื่อเราทำงานเป็นพนักงานประจำ ก็อาจอยากออกมาทำธุรกิจส่วนตัว เมื่อเราออกมาทำธุรกิจส่วนตัว ก็อาจอยากกลับไปทำงานประจำ ทั้งงานประจำ และธุรกิจส่วนตัว ต่างก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป และอยู่ที่ไลฟ์สไตล์ ลักษณะการใช้ชีวิต และการรับความเสี่ยงของแต่ละคน สำหรับใครที่สนใจอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ผมเขียนบทความ เหตุผลที่ควรมีธุรกิจเป็นของตัวเอง มาช่วยให้ตัดสินใจได้ดีขึ้น

1. มีเวลามากขึ้น

หมายความว่าเราจะสามารถจัดการเวลาได้มากขึ้น ควบคุมเวลาได้มากขึ้น สามารถกำหนดเวลาทำงาน เวลาพักผ่อนได้ ช่วยให้สามารถควบคุมชีวิตทำงานและชีวิตส่วนตัวได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ถ้าเราให้อิสระกับเวลามากเกินไป อาจจะส่งผลเสียต่อการทำงานได้ ในช่วงแรกที่ผมออกมาทำธุรกิจส่วนตัว ก็ให้อิสระกับเวลาทำงานมาก (จนเกินไป) สุดท้ายก็กลับมาใช้เวลาทำงานเหมือนพนักงานประจำ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับใครที่ทำธุรกิจที่บ้าน อ่านเพิ่มเติมได้ที่ 5 วิธี ทำงานที่บ้าน ให้ดีและมีความสุข

เหตุผลที่ควรมีธุรกิจเป็นของตัวเอง

2. มีอิสระมากขึ้น

การมีอิสระมากขึ้น คือหนึ่ง เหตุผลที่ควรมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ไม่จำเป็นต้องทำตามกฎเกณฑ์ต่างๆของบริษัท สามารถเลือกทำและไม่ทำตามที่ใจต้องการ ยิ่งจากการเป็นลูกจ้างมาเป็นนายจ้าง ทำให้มีอิสระทางความคิดมากขึ้น การบริหารงานสามารถทำได้อย่างเต็มที่ เป็นคนอนุมัติทุกอย่าง ทั้งแผนการตลาด การบริหาร การเงิน อย่างไรก็ตาม การมีอิสระและอำนาจมากเกินไป อาจะก่อให้เกิดปัญหากับธุรกิจได้ เราอาจทำสิ่งต่างๆตามใจจนเกินไป ไม่รับฟังผู้อื่น มีอีโก้สูง รวมถึงการใช้อำนาจกับลูกน้องจนเกินไป ดังนั้น ควรจะวางระบบการทำงานในธุรกิจ ดูแลบริหารงานต่างๆอย่างมีสติ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ สิ่งที่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ควรรู้ก่อนเริ่มต้นทำธุรกิจ

3. รู้จักตัวเองมากขึ้น

การเริ่มออกมาทำธุรกิจส่วนตัว ช่วยให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้น โดยเฉพาะการที่เราต้องประสบปัญหาต่างๆ ทำให้เรารู้ข้อดีข้อเสียของตัวเรามากขึ้น เวลาเราผิดพลาดหรือล้มเหลวในธุรกิจ จะทำให้เราเห็นถึงข้อเสียของเรา ทั้งการบริหารงาน การวิเคราะห์ วางแผน อารมณ์ การใช้ชีวิต การใช้จ่ายเงิน การลงทุน เมื่อผ่านพ้นมาได้ เราจะรู้จักตัวเองมากขึ้น เราจะรู้ว่าเราถนัดอะไร จริงๆแล้วเราเป็นคนอย่างไร เราต้องปรับปรุงด้านใดบ้าง แม้แต่รู้ว่าจริงๆแล้ว เราชอบทำธุรกิจส่วนตัวหรืองานประจำมากกว่ากัน

4. มีความภูมิใจมากขึ้น

ไม่ว่าทำงานประจำหรือธุรกิจส่วนตัว ล้วนแต่สามารถสร้างความภูมิใจได้ทั้งสิ้น การทำงานประจำ ส่วนใหญ่การทำงานจะเหมือนกราฟค่อยๆลง คือความกระตือรือร้นในการทำงานจะค่อยๆลดลงตามอายุ แต่ธุรกิจส่วนตัว การทำงานจะเหมือนกราฟค่อยๆขึ้น คือความกระตือรือร้นในการทำงานจะค่อยๆมากขึ้นตามความสำเร็จ เราได้ทั้งความภูมิใจ ชื่อเสียง และเงินทอง เมื่อบริหารธุรกิจจนผ่านพ้นปัญหาต่างๆได้

5. มีความสนุกมากขึ้น

ทำในสิ่งที่เรารัก ทำในสิ่งที่อยากทำ ทำในสิ่งที่เราได้ผลประโยชน์นั้นกลับมาเต็มที่ ความสนุกก็ต้องมากขึ้น สนุกตั้งแต่การศึกษา ค้นคว้า พัฒนาสินค้าและบริการ จนนำสินค้าและบริการออกสู่ตลาด จนได้ยอดขายที่มากขึ้น แม้ว่าอาจจะประสบปัญหาบ้าง แต่ความสนุกในการทำงานก็ยังคงอยู่ ที่สำคัญ การทำงานด้วยความสนุก เป็นปัจจัยที่ทำให้เราประสบความสำเร็จได้แน่นอน

6. มีโอกาสทางการเงินมากขึ้น

เหตุผลที่ควรมีธุรกิจเป็นของตัวเอง คือมีโอกาสทางการเงินมากขึ้น เนื่องจากว่าเราได้รับผลกำไรจากการทำธุรกิจ ทำให้เรามีโอกาสทางการเงินมากขึ้น หมายถึงมีโอกาสรวยมากกว่าทำงานประจำ (แต่ก็เสี่ยงกว่า) ข้อดีคือยิ่งทำมากก็ยิ่งได้มาก ยิ่งขยันก็ยิ่งรวย เพราะได้ผลกำไรเต็มๆ ไม่ใช่ได้เพียงเงินเดือน ข้อเสียคือมีความเสี่ยงในธุรกิจ อย่างเช่นคำกล่าวที่ว่า “การลงทุนมีความเสี่ยง” ลองอ่านเพิ่มเติมได้ที่ 7 บทเรียนจาก ความผิดพลาดของนักธุรกิจมือใหม่

7. มีความท้าทายมากขึ้น

ใครรู้สึกเบื่องานประจำ ขาดความท้าทายในการทำงาน คือ เหตุผลที่ควรมีธุรกิจเป็นของตัวเอง แนะนำให้มาทำธุรกิจส่วนตัวเลยครับ ท้าทายทั้งวัน อดรีนาลีนหลั่งทั้งวัน 🙂 ไม่ว่าจะการแข่งขันในตลาด การพัฒนาสินค้าและบริการให้ดีที่สุด การควบคุมค่าใช้จ่าย การหาลูกค้า การเติบโตของธุรกิจ การบริหารงานในบริษัท และความท้าทายอีกมากมายรอท่านอยู่ แต่ความท้าทายเหล่านี้ เมื่อเราผ่านพ้นไปแล้ว เราจะพบกับความสำเร็จในชีวิต

มีความท้าทายมากขึ้น

8. มีความความมั่นคงมากขึ้น

การทำธุรกิจส่วนตัว ช่วยให้เรามีความมั่นคงมากขึ้น ทั้งจากความมั่นคงทางการเงิน ทางการทำงาน และทางอาชีพ บ่อยครั้งที่เราเห็นว่าพนักงานประจำ จะมีการเลย์ออฟ ถอดถอน โยกย้ายตำแหน่งกันอยู่เป็นประจำ การทำธุรกิจส่วนตัว คือการเป็นนายตัวเอง ช่วยให้เรามีความมั่นคงในอาชีพการงานได้ดี (แลกกับความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน)

9. มีโอกาสทำตามฝันมากขึ้น

ฟังเหมือน AF นักล่าฝัน…แต่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ การทำธุรกิจส่วนตัว ช่วยให้เรามีทั้งเวลา อิสระ การเงิน ความมั่นคง และอื่นๆ ทำให้เราสามารถเดินตามฝันได้มากขึ้น ตั้งแต่ฝันเล็กๆไปถึงฝันใหญ่ๆ เช่น เปิดร้านกาแฟ ร้านเสื้อผ้า ร้านอาหาร ท่องเที่ยว จัดอบรมให้แรงบันดาลใจ บริจาคเงินให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ทำมูลนิธิ สร้างสิ่งที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ชาติ และอื่นๆอีกมากมายตามที่ใจต้องการ

ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำหรือธุรกิจส่วนตัว เราก็สามารถทำงานให้มีคุณค่า ท้าทาย สนุก ภูมิใจในสิ่งที่ทำ มีเงินทองและความมั่นคงได้เช่นกัน อยู่ที่ว่าเราทุ่มเทและตั้งใจในการที่เราทำหรือไม่ ในบทความผมเขียนทั้งข้อดีข้อเสีย หวังว่าจะช่วยให้ตัดสินใจได้นะครับ ขอให้ทุกคนมีความสุขในสิ่งที่ทำครับ

ทาง SME Research ได้เพิ่มช่องทางอัพเดตทาง Line ที่ ID: @smeresearch หรือกดเพิ่มเพื่อนได้ที่นี่ครับ

เพิ่มเพื่อน

#smeresearch #sme #business #AEC #วิจัย #วิจัยตลาด

Source: SME Research by MRSG Co.,Ltd.

Comments

comments